Scroll Top

Impact mobility rEVolution’18 – cyfrowa i elektryczna rewolucja w transporcie i motoryzacji

W dniach  12-13 września br. w Katowicach odbył się największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. IGKM była partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Uczestnicy Impact mobility rEVolution’18  poznawali technologie jutra, mieli możliwość wysłuchania ekspertów, spotkania się z nimi, uczestniczenia w panelach dyskusyjnych i warsztatach, które toczyły się wokół siedmiu głównych wątków:

  • Mobilność w mieście
  • Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach PPP
  • E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV)
  • Transport towarowy i logistyka
  • Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD)
  • Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe
  • Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii

Uczestnicząca w kongresie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii mówiła o ustawie o elektromobilności  jako o pierwszym tak kompleksowym rozwiązaniu w Europie wyznaczającym standardy w zakresie prawa wspierającego rozwój pojazdów i napędów alternatywnych. Minister podrównała ideę elektromobilności  i jej rolę w historii transportu do tej, jaką miało skonstruowanie pierwszego szeroko dostępnego samochodu – Forda T 110 lat temu.

Do rozwiązań z zakresu elektromobilności Minister Emilewicz, oprócz rozwoju pojazdów i napędów alternatywnych, zaliczyła również umożliwienie samorządom tworzenia stref transportu zeroemisyjnego oraz  zmianę modelu własności pojazdu. W swoim wystąpieniu przedstawiła dane, zgodnie z którymi w najbardziej rozwiniętych metropoliach udział podróży pojazdami współdzielonymi w rynku wynosi około 2%. W jej opinii liczba samochodów używanych w systemie car-sharing będzie jednak wciąż wzrastać, ze względu na ogólnoświatowy trend przenoszenia się ludności do wielkich metropolii.

– Dla elektromobilności zrobiliśmy wszystko, co mogła zrobić administracja. Teraz pałeczka musi zostać przekazana do przemysłu – powiedziała Minister na koniec swojego wystąpienia.

Z kolei prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazując na możliwość wykorzystania wodoru jako nośnika energii wykorzystywanej do napędzania pojazdów,  mówił o programie „Magazynowanie wodoru” oraz prowadzonym w jego ramach konkursie na zasobnik wodoru możliwy do zastosowania w transporcie.

Program magazynowania wodoru jest jednym z programów realizowanych przez NCBR według nowej formuły problem driven research. Zakłada ona koncentrację wykonawców wyłonionych w ramach postępowania na rozwiązaniu dobrze określonego problemu technologicznego, jakim jest opracowanie nowego zasobnika wodoru. Postępowanie jest podzielone na trzy etapy prac badawczo-rozwojowych, w których liczba wykonawców po każdym etapie będzie ograniczana na podstawie weryfikacji wyników osiąganych w trakcie danego etapu. Pierwszy etap – koncepcyjny – adresowany jest do szerokiego grona wykonawców, a zdolności prowadzenia laboratoryjnych i wdrożeniowych prac badawczo-rozwojowych wymagane będą na późniejszym etapie programu.

Zakładana specyfikacja zamówienia wymagać wysokiej gęstości objętościowej i/lub masowej zasobnika, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania systemu.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.