Scroll Top

II Konferencja Techniczna IGKM w Bydgoszczy, 25-26.04.2024

Bydgoszcz

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Bydgoszczy odbyła się II Konferencja Techniczna IGKM dotycząca infrastruktury transportu miejskiego. „Nowoczesne zaplecza techniczne w przedsiębiorstwach transportu miejskiego” – tak brzmiał temat przewodni wydarzenia zorganizowanego wspólnie przez IGKM i Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Udział wzięło prawie 130 osób reprezentujących ponad 40 firm. W większości byli to przedstawiciele operatorów komunikacji autobusowej i tramwajowej, m.in. zarządcy nieruchomości, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy ds. zieleni, specjaliści od planowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych, osoby związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz powiązanej z nimi infrastruktury. W konferencji wzięli udział także wykonawcy, dostawcy i projektanci budowlani.

Obrady otworzył Rafał  Grzegorzewski – Z-ca Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Członek Rady Nadzorczej IGKM. Głos zabrali także: Mirosław Kozłowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszcz oraz Piotr Bojar – Prezes Zarządu MZK w Bydgoszczy jako gospodarz i współorganizator, który wspólnie z Rafałem Grzegorzewskim prowadził obrady.

W pierwszym dniu obrad wygłoszono następujące referaty:

  • Przebudowa zajezdni tramwajowej MZK oraz zakup nowoczesnego taboru tramwajowego w Bydgoszczy – Paweł Skórcz, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Budowa i eksploatacja nowoczesnej zajezdni autobusowej – Jarosław Kateusz, MZK Ostrowiec Świętokrzyski Sp. z o.o.
  • Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych – Michał Szafrański, MPK Poznań Sp. z o.o.
  • Wybrane inwestycje w zakresie infrastruktury tramwajowej w Bydgoszczy – Rafał Grzegorzewski, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  • Skalowalność ładowarek do pojazdów elektrycznych jako odpowiedź na potrzeby inwestycyjne – Mateusz Nalewajski, Jakub Wojtaluk, WINGS
  • Wpływ elektryfikacji na zmiany infrastruktury na zajezdni autobusowej – Tomasz Kloc, EKOENERGETYKA Sp. z o.o.
  • Nowoczesne myjnie pojazdów transportu miejskiego – Rafał Sosnowski, Sosnowski Sp. z o.o.
  • Wykorzystanie wody opadowej do mycia pojazdów – Mateusz Kraszewski, Rafał Walaszek, MPK Kraków S.A.
  • Aplikacje mobilne wspierające procesy utrzymania infrastruktury transportu miejskiego – Łukasz Brzeziński, ENTE Sp. z o.o.

Podczas konferencji w Bydgoszczy rozmawiano o wyzwaniach, przed którymi stoją operatorzy komunikacji miejskiej zarówno w procesie planowania, budowy lub przebudowy oraz podczas eksploatowania budynków i infrastruktury zajezdni. Niejednokrotnie są to inwestycje o znaczeniu strategicznym dla rozwoju operatorów komunikacji miejskiej, które wymagają właściwego przygotowania, przemyślenia i wykonania. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich technologii, który pozwoli na dalszą, długoletnią eksploatację obiektów nowo wybudowanych lub modernizowanych. Jak zawsze najcenniejsze okazały się wnioski wynikające z doświadczenia, którymi chętnie dzielili się zarówno operatorzy komunikacji miejskiej, jak i producenci, dostawcy i wykonawcy technologii dla zaplecza i innych obiektów znajdujących się na zajezdni.

W dniu poprzedzającym obrady znaczna część uczestników konferencji wzięła udział w rejsie tramwajami wodnymi po Brdzie, których operatorem jest bydgoskie MZK. W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsce niezwykle ciekawe – EXPLOSEUM czyli obiekty znajdującego się na terenie miasta dawnego kompleksu DAG, gdzie w czasie II wojny światowej m.in. produkowano nitroglicerynę. Następnie uczestnicy wizytowali oddany niedawno most drogowy w Bydgoszczy.

Fot. IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.