Scroll Top

COVID-19 w transporcie publicznym: badania naukowe wskazują, że jest bezpiecznie

UITP – Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego opublikowała raport (Policy Brief) nt. bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Opierając się na badaniach naukowych, przeprowadzonych w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz przez organizacje międzynarodowe (WHO) przekonuje ona, że przebywanie w środkach transportu publicznego, jest obarczone tylko nieznacznym ryzykiem zarażenia się Covid-19. Przy zachowaniu odpowiednich środków, zarówno po stronie przewoźników, jak i samych pasażerów, są to miejsca bezpieczniejsze niż inne przestrzenie publiczne, a nawet prywatne.

W raporcie przytoczono przykładowe wyniki badań. I tak np. niemiecki Instytut Roberta Kocha opublikował pod koniec sierpnia br. dane, wg których na 55 tys. przypadków tylko 0,2 proc. zakażeń związanych było z transportem publicznym.

Francuski Instytut Zdrowia Publicznego na podstawie danych zebranych między 9 maja a 28 września stwierdził, że z transportem (lądowym, morskim, jak i powietrznym) związanych było tylko 1,2 proc. zakażeń. Najwięcej przypadało na miejsca pracy (24,9 proc.), szkoły i uczelnie (19,5 proc.), placówki służby zdrowia (19,5 proc.), imprezy (11 proc.) i spotkania rodzinne (7 proc.).

Analiza przeprowadzona przez brytyjską organizację ds. bezpieczeństwa kolei (RSSB) pokazała, że ryzyko zakażenia się podczas podróży pociągiem wynosi 1 na 11 tys. przejazdów, co oznacza 0,01 proc., czyli mniejszą szansę niż prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym. Maseczka na twarzy zmniejsza to prawdopodobieństwo do 1 na 20 tys. (0,005 proc.).

WHO uważa, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się pośrednio do zwiększenia zachorowalności na Covid-19, ponieważ jest przyczyną zapalenia płuc, problemów oddechowych oraz chorób serca.

źródło: Public Transport is Covid-safe, UITP Policy Brief, October 2020

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.