Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w Toruniu, 9-10.09.2021

W dniach 9-10 września 2021 roku w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych  IGKM. Było ono połączone z obchodami 140-lecia komunikacji miejskiej w Toruniu.

Spotkanie zdominowały bieżące tematy związane z legislacją dotyczącą bezpośrednio komunikacji miejskiej. Należały do nich:

– procedowane zmiany w zakresie umożliwienia przesiewowych badań trzeźwości i stanu psychofizycznego prowadzących pojazdy,

– problemy związane z weryfikowaniem posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów,

– zagrożenia wynikające z procedowanego projektu zmian w ustawie o czasie pracy kierowców,

– perspektywa wejścia w życie rozporządzenia o warunkach BHP w komunikacji autobusowej.

Podczas ożywionej dyskusji za najbardziej szkodliwe uznano skutki ewentualnego ograniczenia maksymalnego czasu pracy kierowców do 10 godzin – szczególnie w dużych miastach oraz próbę zlikwidowania tzw. indywidualnego rozkładu czasu pracy – szczególnie dla mniejszych miast. Podkreślono, że propozycja zmiany ustawy w obecnie zaproponowanym kształcie doprowadzi do paraliżu transportu miejskiego z dwóch zasadniczych powodów: zwiększenia liczby kierowców koniecznych do realizacji zadań, przy jednoczesnym braku już teraz dostatecznej ich liczby na rynku pracy, oraz z obciążenia przedsiębiorstw komunikacji miejskiej ogromnymi kosztami wynikającymi z konieczności istotnego zwiększenia zatrudnienia, przy jednoczesnym braku kompensacji tych wydatków. Należy nadmienić, że szacowane zwiększenie zatrudnienia mogłoby osiągnąć nawet 30%. Uczestnicy wyrazili oczekiwanie, że IGKM pozostanie aktywna w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi szczególnie tej właśnie ustawy, jako generującej potencjalnie najbardziej niebezpieczne zagrożenia dla całej branży.

Znaczącym elementem Komisji stała się pierwsza w Polsce prezentacja autobusu poddanego retrofittingowi. Był nim prawie dwudziestoletni Mercedes Citaro z napędem wymienionym z tradycyjnego na elektryczny. Z pewnością takie rozwiązania mogą stanowić pewną alternatywę dla zakupu drogich pojazdów prosto z produkcji.

W drugiej części zaprezentowano szereg prezentacji produktowych. Należą do nich m.in. system wspierania przesiadek, informacja przystankowa na e-papierze, system zarządzania flotą i informacji pasażerskiej i biletomaty nowej generacji. Zaprezentowano również propozycję szkoleń z zakresu obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami oraz koncepcję unifikacji sygnałów dźwiękowych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Pod koniec obrad poruszony został również wątek rozszerzenia izbowej Komisji BHP o liniowych pracowników nadzoru ruchu. Aby uniknąć dublowania tematyki, wnioskowano o zmianę dodanego członu „… i Nadzoru Ruchu” na lepiej oddający jej charakter: „… i Pracowników Nadzoru Ruchu”.

Przewodniczącym Komisji na kolejną kadencję został ponownie Mariusz Szałkowski, Członek Zarządu MPK S.A. w Krakowie.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.