Kalendarz

Events in październik 2022

  • Konferencja Techniczna połączona z Komisją Taboru Autobusowego, Kielce;
  • XVI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce;
  • XVI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce;
  • XVI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce;
  • Komisja Zasilania, Łódź;
  • Komisja Zasilania, Łódź;
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.