III Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego, Warszawa