Volvo na 3. miejscu rankingu Poland’s Best Employers 2021 w kategorii Motoryzacja

Firma Volvo Polska uplasowała się na. 3 miejscu w kategorii „Przemysł samochodowy i innych  środków transportu” na liście 300 Najlepszych Polskich Pracodawców magazynu Forbes.

Lista Poland’s Best Employers 2021 to zestawienie 300 działających w Polsce firm, których osiągnięcia w zakresie polityki pro-pracowniczej uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Podstawą badania była lista około 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

W badaniach ankietowych, dostępnych za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz portalu forbes.pl, wzięło udział ponad 10 tys. respondentów aktywnych zawodowo w Polsce. Badanie trwało od września do października 2020 roku.

Podstawą przyznania wyróżnienia były następujące kryteria oceny:

– Rekomendacja bezpośrednia, czyli gotowość pracowników do polecania swojego pracodawcy. Respondenci wskazali prawdopodobieństwo, z jakim poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny w skali od 0 do 10.

– Rekomendacja pośrednia, czyli gotowość pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której aktualnie są zatrudnieni.

Ponadto respondenci ocenili swoich pracodawców w takich kwestiach, jak m.in.: wynagrodzenie, czas pracy, możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.

Lista Najlepszych Polskich Pracodawców została podzielona według 25 branż.

Bożena Michońska – Wiceprezes ds. Personalnych i Centrum Ekspertyz Volvo Polska powiedziała: „Volvo Polska po raz kolejny udowodniła w niezależnym badaniu, że jest atrakcyjnym pracodawcą, tworzącym stabilne i przyjazne warunki pracy, które są zauważane i doceniane zarówno przez pracowników, jak i osoby spoza firmy. Badanie było prowadzone już w czasie pandemii, gdy jako pracodawca musieliśmy zmierzyć się z nieznanymi wcześniej wyzwaniami. Stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, zapewniliśmy jednocześnie ciągłość działalności, a tym samym umożliwiliśmy ochronę miejsc pracy i dalszy rozwój pracowników w poszczególnych obszarach firmy. Obecność na liście 300 Najlepszych Polskich Pracodawców potwierdza, że nawet w tak szczególnych czasach potrafimy działać skutecznie i że obraliśmy właściwy kierunek działań z myślą o naszych pracownikach.” 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.