Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży używane urządzenia

Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. w Elblągu przy ul. Browarnej 91 oferuje do sprzedaży używane urządzenia, wymienione poniżej:

 1. Silniki do wagonów DÜWAG GT- i GT-8:
  a) AEG model USC 5460a 110 kW szt. 2
  b) AEG model USC 501v 100 kW szt. 7
  c) AEG 95 kW szt. 2
  d) AEG 150 kW szt. 2
 2. Nastawnik kompletny do wagonów GT-6 szt. 5
 3. Stół do sprawdzania geometrii ramy wózka wagonu GT-6 szt. 1
 • Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny za poszczególne urządzenia.
 • Pytania w sprawie urządzeń przeznaczonych do sprzedaży należy kierować na email: tramwaje@elblag.com.pl lub telefonicznie 609 331 544, 55/239-69-06.
 • Jest możliwość obejrzenia urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem l.dz. 172/NT/2021, do dnia 04.06.2021r., do godz. 14.30. O ważności oferty decyduje godzina i data wpływu oferty, na wskazany w punkcie V adres.
 • Miejsce składania ofert: Tramwaje Elbląskie, Spółka z o.o. , ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg.
 • Odbiór urządzenia nastąpi po uregulowaniu należności na podstawie wystawionej faktury VAT, z terminem płatności 7 dni oraz po uzgodnieniu terminu odbioru pomiędzy stronami.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, bez podawania przyczyny.
 • Formularz oferty.
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.