EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż tramwajów w MZK w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. zgłasza do sprzedaży następujące tramwaje:

 

Lp. Nr boczny tramwaju Typ tramwaju Rok produkcji Uwagi
1 251 Düwag 6EGTW 1966 Niekompletne pudło na trzech wózkach technicznych, brak silników, hamulców, aparatury, osprzętu, drzwi i szyb. Masa – ok. 11 ton
2 262 Düwag 6EGTW 1970 Tramwaj kompletny, niesprawny technicznie
3 263 Düwag 6EGTW 1970 Tramwaj kompletny, niesprawny technicznie
4 264 Düwag 6EGTW 1970 Tramwaj kompletny, niesprawny technicznie
5 266 Düwag 6EGTW 1970 Niekompletne pudło na dwóch wózkach nieoryginalnych i jednym technicznym, brak silników, hamulców, aparatury, osprzętu drzwi i szyb. Masa – ok. 14 ton

 

Oferty będą rozpatrywane pod względem całościowym, jako suma ofert za poszczególne tramwaje.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Tramwaje można oglądać w dni powszednie w godz. 7.00 – 13.00 na terenie zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Kostrzyńskiej 46 w Gorzowie Wlkp. po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Danielem Kaczmarkiem lub Leszkiem Bartkowiakiem tel. 095 728 78 51. Oględziny tramwajów są obowiązkowe.

Tramwaje są do odbioru z terenu zajezdni. Nie dopuszcza się cięcia tramwajów na mniejsze elementy na terenie zajezdni. Załadunek oraz koszty transportu tramwajów leżą po stronie kupującego.

Oferty wypełnione zgodnie z formularzem ofertowym oraz oświadczeniem, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia, należy składać do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 12:00 w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp., w zaklejonej kopercie z napisem „Sprzedaż tramwajów”.

Osobą prowadzącą postępowanie jest p. Adam Kowalkowski tel. (95) 728 78 50, e-mail: a.kowalkowski@mzk-gorzow.com.pl

Informujemy, że oferty uznaje się za jawne w chwili zakończenia postępowania, o ile oferent nie później niż w terminie składania ofert, nie dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być udostępnione.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100 % cena zadeklarowana przez oferentów.

Termin związania ofertą – 7 dni.

Tramwaje zostaną wydane Nabywcy na podstawie protokołu odbioru, po wpłynięciu zapłaty na konto nr 70 1240 6292 1111 0010 7280 5856 .
Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedawcy.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży tramwajów bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Oświadczenie
  2. Formularz ofertowy
  3. Zdjęcia tramwajów
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.