EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż pojazdów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych, 2 sztuki jelcz 120 MM/2 rok produkcji 1998, 2 sztuki MAN NM 283F rok produkcji 2002, 2 sztuki MAN A76 rok produkcji 2003. Ofertę należy składać w Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, w budynku A, gdzie zostanie opieczętowana datą i godziną wpływu. Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2018 roku, do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, biurowiec A, sala narad. Oferenci, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert w w/w terminie. Do kontaktów z  Oferentami upoważniony jest Kierownik Działu remontowo-naprawczego , Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357-60-68 wew 30 , 519 304 246 Opis przedmiotu sprzedaży i Warunki Przetargu dostępne w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, Dział Logistyki oraz na stronie internetowej www.mpk.inowroclaw.pl w zakładce BIP przetargi.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.