Sprzedaż podkładek PT180-140/4/26

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolski Sp.z o.o zgłasza do sprzedaży następujący asortyment:

Nowa Podkładka PT180-140/4/26 w ilości 996 szt cena 38zł netto za szt.

Osoba prowadząca postępowanie jest Danuta Gajda d.gajda@mzkgorzow.com.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.