EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż autobusów w MZK w Starogardzie Gdańskim

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim ul Tczewska 20 ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż niżej wymienionych autobusów komunikacji miejskiej;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][gem_table style=”3″ row_headers=”1″]

Lp Marka i typ Nr rej. Nr ewid. Rok prod. Przebieg km Cena wywoławcza netto Wysokość wadium
1 NEOPLAN N 4009 GST 04879 401 1998 1146481 8 700,00 870,00
2 NEOPLAN N 4009 GST 06364 402 1166609 7 300,00 730,00
3 NEOPLAN N 4009 GST 07113 403 1010122 8 900,00 890,00
4 NEOPLAN N 4009 GST 06476 404 1094913 7 500,00 750,00
5 NEOPLAN N 4009 GST 06478 405 1127702 7 500,00 750,00
6 NEOPLAN N 4009 GST 06479 406 1089296 8 000,00 800,00
7 NEOPLAN N 4009 GST 07137 407 1059529 8 300,00 830,00
8 NEOPLAN N 4009 GST 07175 408 1030055 8 300,00 830,00
9 NEOPLAN N 4009 GST 07138 409 1133278 7 700,00 770,00
10 NEOPLAN N 4009 GST 07112 410 1137356 7 600,00 760,00
11 MAN GS NL202 GST RE27 204 1996 787932 9 600,00 960,00

[/gem_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Starogardzie Gdańskim ul Tczewska 20. Osoby do kontaktu z oferentami jest pan Maciej Chodyna i Andrzej Szwarc w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze nr telefonu 58 56 230 01

Autobusy można oglądać w siedzibie sprzedającego w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz zewnętrznej na której należy umieścić napis : „ Przetarg –sprzedaż autobusów – nie otwierać przed  24.07.2018 r.  godz.10:10”, za pośrednictwem: poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard Gdański (pokój 26-sekretariat) w terminie do dnia 24.07.2018r.do godz. 10:00.

Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Starogardzie Gdańskim   – sala konferencyjna ul. Tczewska 20, w dniu 24.07.2018  r. godz. 10:10

W przypadku ofert równoważnych cenowo decydować będzie data i godzina złożenia oferty.

Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23 %.

Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie

o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie

o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowodu wpłaty wadium.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji nr 23 8340 0001 0007 4649 2000 0001 lub w kasie Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

Wadium nie odebrane w terminie 7 dni od daty przetargu zwraca się po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu pocztowego.

W  przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży autobusu po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepadnie na rzecz sprzedającego.

 

Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu sprzedawanych autobusów. Nie udzielamy gwarancji.

Jednocześnie informujemy, ze od dnia rozstrzygnięcia przetargu Oferent ma 7 dni na wpłacenie należności i odbiór zakupionego autobusu.

Autobus zostanie przekazany kupującemu z chwilą zapłaty sprzedającemu całej kwoty sprzedaży brutto.

 

Miejski Zakład Komunikacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznikami do przetargu ofertowego są:

zał. 1. oferta cenowa,

zał. 2. klauzula informacyjna

 

Dyrektor Zakładu

mgr inż. Henryk Klecha[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Więcej informacji dostępne na stronie: www.mzk.starogard.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.