EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż autobusów w MPK sp. z o. o. w Inowrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych,

  • 2 sztuki Solbus 9,5 rok produkcji 2005,
  • 3 sztuki Solbus SN11 rok produkcji 2006,
  • 2 sztuki jelcz 120 MM/2,
  • 1 sztuka MAN  A76 .

Ofertę należy składać w Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, w budynku A, gdzie zostanie opieczętowana datą i godziną wpływu.

Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2019 roku, do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, biurowiec A, sala narad. Oferenci, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert w w/w terminie.

Do kontaktów z  Oferentami upoważniony jest Kierownik Działu remontowo-naprawczego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357-60-68 wew 30 , 519 304 236. 

Opis przedmiotu sprzedaży i Warunki Przetargu dostępne w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, Dział Logistyki oraz na stronie internetowej www.mpk.inowroclaw.pl w zakładce BIP przetargi.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.