EnglishFrenchGermanPolishRussian

Przemysł 4.0

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zamieszczona została informacja o naborze zgłoszeń do programu Przemysł 4.0. Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzację świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.  Więcej informacji znajduje się w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.