Scroll Top

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów Solaris Urbino 12

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12

lpmarkanr wewn nr rej.r. prod.typsilnikaEUROxnumer VINskrzynia biegówprzebieg kmcena minimalna nettowadium
1Solaris Urbino 12 IIIBU851KR714HA2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1620VOITH D 854.51036538230002300
2Solaris Urbino 12 IIIBU852KR126HC2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1621VOITH D 854.51028694230002300
3Solaris Urbino 12 IIIBU853KR972HA2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1622VOITH D 854.51114562230002300
4Solaris Urbino 12 IIIBU854KR079HC2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1623VOITH D 854.51048902230002300
5Solaris Urbino 12 IIIBU855KR837HA2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1624VOITH D 854.51007517230002300
6Solaris Urbino 12 IIIBU859KR973HA2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1628VOITH D 854.51085901230002300
7Solaris Urbino 12 IIIBU872KR309HW2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BOO6910VOITH D 854.51251242230002300

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na każdy licytowany autobus na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2).
 2. Termin składania ofert: 12.04.2023 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).
 3. Ofertę kupna należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S. A. w Krakowie (parter) ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 12.04.2023 do godziny 8:30, w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę opisanej:

„Przetarg na sprzedaż autobusów. Nie otwierać przed dniem 12.04.2023r. godz. 9:00”

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów).
 2. Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto.
  Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.
 3. Informacje na temat stanu technicznego, miejsca oględzin i odbioru:
  Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Kornela Makuszyńskiego 34
  Szczepaniak Piotr tel.: 12 254 17 03 lub 887 708 130
  e-mail: pszczepa@mpk.krakow.pl

Oględziny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 1. Pytania w sprawie przetargu proszę kierować do Kamil Dubiel
  kdubiel@mpk.krakow.pl
  lub telefonicznie 12 254 15 37, mob.885 341 651
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

Szczegóły dotyczące sprzedaży autobusów dostępne są w Regulaminie przetargu – do pobrania w załącznikach.
Formularz oferty (załącznik 1) – do pobrania w załącznikach
Oświadczenie (załącznik 2) – do pobrania w załącznikach

Pliki
1.-ogloszenie-o-sprzedazy.docx
2.-regulamin-przetargu.docx
3.-zalacznik-nr-1-formularz-oferty.docx
4.-zalacznik-nr-2-oswiadczenie.docx
5.-formularz-umowy-sprzedazy.docx

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.