Scroll Top

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów Solaris Urbino 12 III

MTM2eDk2IWNyb3A,bu852

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12

lpmarkanr wewn nr rej.r. prod.typ silnikaEUROxnumer VINskrzynia biegówprzebieg kmcena minimalna nettowadium
1Solaris Urbino 12 IIIBU852KR126HC2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1621VOITH D 854.51028694184001800
2Solaris Urbino 12 IIIBU855KR837HA2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BPN1624VOITH D 854.51007517184001800
3Solaris Urbino 12 IIIBU872KR309HW2008DAF PR 183 S2EURO 5SUU2411618BOO6910VOITH D 854.51251242184001800

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na każdy licytowany autobus na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2).

Termin składania ofert: 22.05.2023 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).

Ofertę kupna należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S. A. w Krakowie (parter) ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 22.05.2023 do godziny 8:30, w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę opisanej:

„Przetarg na sprzedaż autobusów. Nie otwierać przed dniem 22.05.2023 r. godz. 9:00”

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2023 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów). Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.

Informacje na temat stanu technicznego, miejsca oględzin i odbioru:
Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Kornela Makuszyńskiego 34
Szczepaniak Piotr tel.: 12 254 17 03 lub 887 708 130 e-mail: pszczepa@mpk.krakow.pl
Oględziny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Informacje na temat przetargu:
Dubiel Kamil tel.: 12 254 15 37 lub 885 341 651 e-mail: kdubiel@mpk.krakow.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

Szczegóły przetargu oraz załącznik można pobrać ze strony MPK Kraków:

https://www.mpk.krakow.pl/pl/przetargi-i-ogloszenia/ogloszenia-o-sprzedazy/news,11341,sprzedaz-autobusow-solaris.html

Szczegóły dotyczące sprzedaży autobusów dostępne są w Regulaminie przetargu – do pobrania w załącznikach.

Formularz oferty (załącznik 1) – do pobrania w załącznikach

Oświadczenie (załącznik 2) – do pobrania w załącznikach

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.