EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż używanych urządzeń

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży:

  1. Automatyczna maszyna myjąca Numatic
    Cena minimalna: 900,00 zł brutto
  2. Półautomat spawalniczy DEP-631-R Nr fabr. 161 z podajnikiem Nr fabr. 173
    Cena minimalna: 1.000,00 zł brutto
  3. Twardościomierz – miernik twardości do stali LIMIT 4300 230450108
    Cena minimalna: 500,00 zł brutto

Podane powyżej kwoty za poszczególne urządzenia są kwotami minimalnymi, które oferent może zaoferować za poszczególne pozycje.

Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny za poszczególne urządzenia.

Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail bnowak@mpk.krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 78, 608 428 627 lub jpoprawa@mpk,krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 56, 664 488 376.
Możliwość oględzin urządzeń możliwy jest w Stacja Obsługi i Remontów MPK S.A. Kraków. ul. Brożka 7, w godz. 7:00 – 13:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
Termin składania ofert: 13.05.2021 r. do godz. 8.30, oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 13.05.2021 r. przed godz. 09:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2021 r. o godz. 09:00 w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, unieważnienia postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

Załącznik nr. 1 – ogłoszenie o sprzedaży oraz zdjęcia
Załącznik nr. 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr. 3 – Zapytanie ofertowe

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.