Warsztaty dot. Ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych