Konferencja Techniczna połączona z Komisją Taboru Autobusowego, Kielce;