Scroll Top

Konkurs Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023

Szanowni Państwo, Wystawcy Targów TRAKO 2023,

Informujemy, że podczas tegorocznych 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 w Gdańsku (19-22 września 2021 r.) odbędzie się VII edycja Konkursu IGKM o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego, w celu wyróżnienia najlepszych wyrobów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologii, przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w miejskim transporcie publicznym, w tym w szczególności w systemach tramwajowych.

Kategorie Konkursu:

I – tabor szynowy dla komunikacji miejskiej,

II – części, podzespoły i wyposażenie taboru,

III – infrastruktura torowa,

IV – infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna,

V – inne, w tym (systemy: sterowania, informatyczne, pobierania opłat, obsługi pasażerów itp.).

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać tylko podmioty będące producentami, właścicielami rozwiązania technicznego lub technologii bądź posiadający prawo do wyłącznego dysponowania nimi oraz będący wystawcami podczas tegorocznej edycji Targów TRAKO 2023.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikiem, na którym należy dokonywać zgłoszenia wyrobu do Konkursu są dostępne w Biurze Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu:

Marcin Zawadka, tel. 22 848 21 01 wew. 106, +48 576 604 606, e-mail: m.zawadka@igkm.pl

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 4 września br.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich wyrobów w Konkursie!

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.